Another fantastic season of scrub clearing on Inis Mór, this bearna had not been used in 10 years because of hazel encroachment.
Séasúr iontach eile glanadh scrobarnaí ar Inis Mór, níor úsáideadh an bearna seo le 10 mbliana de bharr scaipeadh scrobarnach choill.

After two years of scrub cutting, this boreen has been kept clear. Farmers hard work and constant maintenance is vital for successful scrub clearance.

Tar éis dhá bhliain ag gearradh siar scrobarnach, tá an róidín seo fós coinnithe glan. Tá obair chrua agus cothabháil leanúnach na bhfeirmeoirí riachtanach ionas go mbeidh glanadh scrobarnaí curtha i gcrích i gceart.

Powered by WPeMatico