Inishbofin farmers met with Aran Island farmers and the AranLIFE team this week to discuss the successful ongoing progress of the AranLIFE project.       Chas feirmeoirí as Inis Bó Finne le feirmeoirí Árann agus foireann AranLIFE an tseachtain seo chun dul chun cinn rathúil togra AranLIFE a phlé.

Source:: Aran LIFE